מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
שולחן מפמ"ר מולדת חברה ואזרחות וגאוגרפיה - אדם וסביבה, יסודי
הצהרת נגישות

דבר המפמ"ר

ילד בשדה פרחים

עולם התוכן של המקצוע ביסודי גאוגרפיה – אדם וסביבה ו-מולדת, חברה ואזרחות מעניק לתלמידים, אזרחי המאה ה-21, כלים וכישורים להבנת הסביבה והמרחב בה אנו חיים.

התחום מחנך לערכים, מפתח כישורי חשיבה מסדר גבוה ומקנה לנוער חשיבה מרחבית ותשתית להבנת המרחב המקומי והגלובלי המשתנה במהירות בחטיבת גיל היסודי לומדים את תכנית מולדת חברה ואזרחות בכיתות ב'- ד', וגאוגרפיה אדם וסביבה בכיתות ה'-ו'.

תוכנית הלימודים במולדת חברה ואזרחות היא חובה כחלק מאשכול מקצועות היסוד אוריינות שפתית, מורשת, חברה ורוח (על פי תוכנית הגמישות הניהולית, תשפ"א). התוכנית מציגה את אבני היסוד מתחומי הדעת המרכיבים אותה "גאוגרפיה – אדם וסביבה", אזרחות, אקולוגיה, היסטוריה, כלכלה וסוציולוגיה, והיא מהווה מכנים משותפים לכלל הלומדים. התכנית שמה דגשים על: מקום הפרטים בחברה וקשרי הגומלין ביניהם; הכרת הסביבה במובן הערכי כדי לחזק את זיקת הלומדים למקום שבו הם חיים ולמדינת ישראל. תוכנית הלימודים עברה עדכון ומפורסמת כאן בקטגורית: מה חדש.

תוכנית הלימודים בגאוגרפיה - אדם וסביבה היא חובה כחלק מאשכול מקצועות היסוד אוריינות שפתית, מורשת, חברה ורוח (על פי תוכנית הגמישות הניהולית, תשפ"א) תחום הדעת הנלמד החל מכיתות ה' - הינו מקצוע העוסק במרחב הסובב אותנו, ומתוך כך הינו מקצוע בינתחומי המחבר בין תחומי המדעים, החברה, הרוח והמורשת. המקצוע עוסק בתכנים מתחומים אלה ומתמודד עמם בעזרת מגוון מתודולוגיות. יש חשיבות רבה להקניית ידע, מיומנויות וערכים להבנת התהליכים המתרחשים סביבנו.

אני מאמין שכל אחד ואחת מהמורים והמורות בתחום הדעת שלנו הם שגרירים של המקצוע ויכולים להוביל למינוף תחום הדעת.

ברצוני לאחל לכל המנהלים, המורים ולכל השותפים לדרך שנה טובה, שנת בריאות טובה, שנת התחדשות, ובעיקר שנה של עשייה פורייה ומעצימה והנאה בעבודה.

בברכה,

אלי דורי, מנהל תחום הדעת (מפמ"ר)
גאוגרפיה אדם וסביבה
מולדת חברה ואזרחות

מה חדש?

חשוב לדעת